Gleby

Autor: ccc , 15.08.2008, 22:35

W ścisłej zależności od podłoża skalnego, warunków klimatycznych, szaty roślinnej oraz działalności człowieka pozostaje powłoka glebowa. W zależności od rozwoju procesu glebotwórczego, w okolicy Rymanowa można wyróżnić trzy typy gleb: gleby o początkowym stadium rozwoju profilu glebowego, gleby brunatne i mady. Gleby początkowego stadium rozwoju, tzw. gleby szkieletowe, wykształciły się przede wszystkim na twardych piaskowcach ciężkowickich i piaskowcach skorupowych, występują, więc na kulminacjach i stromych stokach. Gleby te są płytkie (do 25 cm) i odznaczają się dużą ilością trudno wietrzejących skał. Największe powierzchnie w okolicy Rymanowa zajmują gleby brunatne gliniaste, które rozwinęły się na zwietrzelinie skał fliszowych, zasobnych w związki wapniowe (piaskowce krośnieńskie) pod lasami liściastymi i mieszanymi. W dolinie Taboru oraz Czarnego Potoku, na terasach, pokrywę glebową tworzą rozwinięte na osadach rzecznych mady. Rymanowskie gleby są bardzo korzystnie zmineralizowane, co pomaga rozwojowi uzdrowiska i pozyskiwaniu nowych typów wód mineralnych. Także ciekawe położenie ośrodków uzdrowiskowych zawdzięcza się specyfice gleby.

Dalej


~Gość sdvsvds
17.01.2021, 10:57
Apply. Therefore, the prime rate becomes the lower limit of the general loan rate. After {1•26 interest rate cut}
<a href="http://cc.vmm789.com">바카라사이트</a>
Dodaj Komentarz
Bold italicize underline code quote Autor

przepisz kod z obrazka

baner3
0.011298894882202