UnderWorld

Autor: rocky , 25.03.2008, 17:41

UnderWorld Na ziemi w ci±gu wieków, niezauwa¿one przez ludzi, wyros³y dwie rywalizuj±ce ze sob± rasy: arystokratyczne, dobrze wykszta³cone Wampiry oraz brutalni i siej±cy grozê Lykanie.
Dla ludzko¶ci ich istnienie jest tylko cieniem legendy. Dla siebie nawzajem s± oni jednak nieprzejednanymi i ¶miertelnymi wrogami. Ich celem jest ca³kowita eliminacja przeciwnika.
Piêkna i przebieg³a Selena (Kate Beckinsale), wywodz±ca siê z rodu Wampirów, odkrywa tajemnicê, która mo¿e mieæ ¶miertelne konsekwencje zarówno dla Wampirów, jak i Lykanów. [b]DVDRip LektorPL[/b]

[code]http://rapidshare.com/files/96730268/uw.part1.rar
http://rapidshare.com/files/96683143/uw.part2.rar
http://rapidshare.com/files/96697846/uw.part3.rar
http://rapidshare.com/files/96711967/uw.part4.rar
http://rapidshare.com/files/96147674/uw.part5.rar
http://rapidshare.com/files/96750172/uw.part6.rar
http://rapidshare.com/files/96773178/uw.part7.rar
http://rapidshare.com/files/96795277/uw.part8.rar[/code]

Dalej


Dodaj Komentarz
Bold italicize underline code quote Autor

przepisz kod z obrazka

baner3
0.11044406890869