3144 | Komentarzy(2) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:53
Leży między miastem a uzdrowiskiem w dolinie Taboru. Wieś liczy ponad 1600 mieszkańców. Najstarszy dokument o miejscowości pochodzi z 1552 roku. Osada założona była na prawie nie­mieckim.
Autor: ccc
5244 | Komentarzy(78) | Ocena(6.00) | 16.08.2008, 00:52
Osada lokowana była w 1572 roku obok hutniczej osady Hamry, która stanowiła później przysiółek Puław. Owe Hamry występujące w dokumentach już w 1541 roku również pod nazwą Hamzle (kuźnia), od 1570 roku były we władaniu Å»yda Abrahama, zajmującego się przetwarzaniem surówki żelaza na stal i produkcją wyrobów żeliwnych.
Autor: ccc
4849 | Komentarzy(1) | Ocena(5.00) | 16.08.2008, 00:50
Osada założona na prawie wołoskim przed 1589 rokiem. Miejscowość wchodziła przez cały czas do dóbr rymanowskich. W okresie epidemii cholery w 1873 roku Potoccy dojeżdżali leczyć tu miejscowych chłopów. Początkiem naszego stulecia w Rudawce odkryte zostały złoża ropy naftowej.
Autor: ccc
3210 | Komentarzy(1) | Ocena(5.00) | 16.08.2008, 00:49
Liczący ok. 3700 mieszkańców Rymanów, leży w województwie podkarpackim, 14 km od Krosna. W centrum miasta krzyżują się ważne dla kraju arterie komunikacyjne.
Autor: ccc
2834 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:48
Położony jest 4 km na południe od Rymanowa w malowniczej dolinie Taboru, wśród gór zwanych Wzgórzami Rymanowskimi.
Autor: ccc
3037 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:47
Miejscowość założona przed 1438 rokiem, określana była wtedy i wiek później jako Siniawa. Od 1589 roku występuje w dokumentach pod nazwą Sieniawa. Miejscowość o przewadze ludności łemkowskiej, chociaż stosunkowo duży procent mieszkańców stanowili Polacy i Å»ydzi.
Autor: ccc
2823 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:46
Jest to stara osada, pierwotnie lokowana na prawie niemieckim w XIV stuleciu. Nazywała się wówczas Międzyrzecze. W XV wieku, wieś przeniesiona została na prawo wołoskie. Od 1470 roku określana już w dokumentach jako Wisłoczek, stanowiła własność Sienieńskich herbu Dębno, dziedziców Rymanowa i Iwonicza.
Autor: ccc
3236 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:46
Wróblik Królewski wymieniony po raz pierwszy w XV wieku, określany był jako Targowce lub Wróblik. Zapewne początkowo stanowił jedną wieś z sąsiednim Wróblikiem Szlacheckim.
Autor: ccc
1 2 3
baner3
0.046967029571533