4788 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:59
Położona na południowym stoku pasma Przymiarki w dolinie Bałuciańskiego Potoku liczy obecnie zaledwie 150 mieszkańców. Wieś dawniej łemkowsko-polska wymieniana w dokumentach z 1470 roku. Wówczas nazywała się Bałutowa.
Autor: ccc
4233 | Komentarzy(4) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:58
To stara osada nadana przez króla Władysława Jagiełłę w 1419 roku Mikołajowi Pelwelskiemu wraz z licznymi jeziorami, bagnami i sadzawkami, po których dziś nie ma śladu. Miejscowość dzieliła losy okolicy.
Autor: ccc
4459 | Komentarzy(1) | Ocena(7.00) | 16.08.2008, 00:57
Wieś lokowana była w dolinie potoku Głęboki, będącego dopływem Wisłoka, przed 1445 rokiem. W tym czasie nazywała się Pawłowa Wola, a później też Głęboka Wola. Nazwa Głębokie ustaliła się w XVII wieku.
Autor: ccc
4908 | Komentarzy(1) | Ocena(5.00) | 16.08.2008, 00:56
Miejscowość istniała prawdopodobnie już w XIV wieku, chociaż najstarszy dokument pochodzi z 1437 roku. Osada założona została na prawie niemieckim. W swej historii mocno związana z Iwoniczem.
Autor: ccc
4465 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:56
Wieś założona w 1389 roku na prawie magdeburskim. Pierwotnie nazywana Johanowa, prawdopodobnie od imienia zasadźcy. W czasach panowania Władysława Jagiełły przeszła na własność biskupa Janusza z Lubienia pod nazwą Królikowa. W XVI wieku na południe od wsi powstała druga osada lokowana na prawie wołoskim, Królik Wołoski.
Autor: ccc
4055 | Komentarzy(1) | Ocena(5.00) | 16.08.2008, 00:55
Osada bardzo stara, występuje już w dokumentach księcia Władysława Opolczyka, założyciela miasta Rymanów w 1376 roku wraz z osadą Cisną.
Autor: ccc
4141 | Komentarzy(6) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:54
Mała wioska położona na północny-wschód od miasta. Łazy zamieszkuje 135 osób. Jedna z nielicznych miejscowości, gdzie zachowała się spora część starej zabudowy. Miejscowość zamieszkują przeważnie osoby starsze.
Autor: ccc
4156 | Komentarzy(1) | Ocena(0) | 16.08.2008, 00:53
Wieś powstała w 1553 roku. Jest to więc jedna z najstarszych wsi na tym terenie. W historii dzieliła losy okolicy. Nie omijały jej najazdy, epidemie chorób zakaźnych, szczególnie w XIX wieku. Miejscowość była już w czasach galicyjskich ośrodkiem ruchu ludowego.
Autor: ccc
1 2 3
baner3
0.10717797279358