Pojutrze

Autor: rocky , 25.03.2008, 17:50

Pojutrze 10000 lat temu jedna burza zmieni³a oblicze naszej planety. Czy mo¿e siê to powtórzyæ?
Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) od dawna przepowiada³ nadej¶cie kolejnej epoki lodowcowej, ale nawet nie przypuszcza³, ¿e stanie siê to jeszcze za jego ¿ycia. Gdy gwa³towne zmiany klimatyczne powoduj± klêski ¿ywio³owe na niespotykan± dot±d skalê, a ca³ym globem wstrz±saj± gigantyczne trzêsienia ziemi, huragany i powodzie, Hall okazuje siê jedynym cz³owiekiem, który mo¿e ocaliæ ¶wiat stoj±cy u progu zag³ady. Przekonuje w³adze, by og³osi³y ewakuacjê ca³ego kraju i wyrusza do skutego lodem Nowego Jorku, by odnale¼æ swego zaginionego syna, Sama (Jake Gyllenhall). [b]DVDRip LektorPL[/b]

[code]http://rapidshare.com/files/87684153/PojutrzePL.part1.rar
http://rapidshare.com/files/88425427/PojutrzePL.part2.rar
http://rapidshare.com/files/88589756/PojutrzePL.part3.rar
http://rapidshare.com/files/88621906/PojutrzePL.part4.rar
http://rapidshare.com/files/88710457/PojutrzePL.part5.rar
http://rapidshare.com/files/88832501/PojutrzePL.part6.rar
http://rapidshare.com/files/88835626/PojutrzePL.part7.rar
http://rapidshare.com/files/88855229/PojutrzePL.part8.rar[/code]


Dodaj Komentarz
Bold italicize underline code quote Autor

przepisz kod z obrazka

baner3
0.094182968139648